Nieuwsbericht

De IFF Gepensioneerdenvereniging is opgericht

23 mei 2024

In april 2024 is de IFF gepensioneerdenvereniging opgericht. Op dit moment heeft de vereniging ruim 100 leden. Een van de belangrijkste doelen die de gepensioneerdenvereniging voor zichzelf heeft geformuleerd is om de belangen van de gepensioneerden die deelnemen aan het IFF Pensioenfonds te behartigen. Ook onder de Wet toekomst pensioenen. 

Hoorrecht voor gepensioneerden
In de nieuwe wet is opgenomen dat gepensioneerden door middel van de gepensioneerdenvereniging kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden bij de overstap van de huidige naar de nieuwe regeling.

Dit noemen we ‘hoorrecht’. Een voorwaarde om gebruik te mogen maken van dit hoorrecht is dat de vereniging minimaal 10% van de gepensioneerden vertegenwoordigt. Met het huidige aantal leden voldoet de vereniging aan deze voorwaarde. 

Meer informatie 

Hebt u interesse in de gepensioneerdenvereniging en wilt u als (bijna) gepensioneerde geïnformeerd worden over alle relevante ontwikkelingen? Ga dan voor meer informatie naarwww.iffgepensioneerdenvereniging.nl.