Nieuwsbericht

Datalek: we houden u op de hoogte

7 september 2021

Het pensioenfonds heeft u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group, onze pensioenuitvoeringsorganisatie. Alle data die mogelijk gelekt kunnen zijn, worden geanalyseerd. Blue Sky Group heeft hier een gespecialiseerd onderzoeksbureau voor ingeschakeld. 

Wij informeren u als er nieuwe voor u relevante informatie is
Het gespecialiseerde onderzoeksbureau analyseert alle data die mogelijk gelekt kunnen zijn. Vooralsnog heeft de analyse geen nieuwe informatie opgeleverd. Als er wel nieuwe voor u relevante informatie uit de analyse naar boven komt, hoort u dat van ons.

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via telefoonnummer (020) 426 63 60 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of pensioenservice@iffpensioenfonds.nl.