Kerngegevens

Aantallen deelnemers

  2018 2017 2016 2015 2014
Actieve deelnemers 1.053 985 998 981 957
Gewezen deelnemers 807 794 735 692 672
Gepensioneerden 528 530 526 527 515
Totaal 2.388 2.309 2.259 2.200 2.144

 

Betaalde premie (in duizenden euro's)

  2018 2017 2016 2015 2014
Premie werkgever 8.875 7.580 6.523 6.673 7.100
Premie werknemers 1.681 1.504 1.378 1.589 1.905
Totaal 10.556 9.084 7.901 8.262 9.005

 

Vermogen (per 31 december, in duizenden euro's)

  2018 2017 2016 2015 2014
Vermogen  373.063 367.687 358.645 321.518 322.948

 

Beleggingen (per 31 december, in duizenden euro's)

  2018 2017 2016 2015 2014
Vastgoed en aandelen 98.991 79.509 87.359 82.886 81.918
Vastrentende waarden 271.908 288.254 271.093 242.821 240.710
Derivaten, per saldo 48 113 -238 181 -329
Totaal beleggingen 370.947 367.876 358.214 325.888 322.299

 

Rendement uit het belegd vermogen

  2018 2017 2016 2015 2014
Rendement beleggingen 0.93% 2.7% 11,82% -0,3% 24,1%

 

Ontwikkeling van de dekkingsgraad

  2018 2017 2016 2015 2014
Nominale dekkingsgraad 116,2% 119,2% 114,5% 112,1% 118.8%
Beleidsdekkingsgraad 119,5% 118,1% 112,0% 113,8% 115,6%
Vereiste dekkingsgraad volgens FTK 115,3% 115,7% 115,3% 116,5% 110.7%