Geschiktheidsbeleid

Mei 2018

Net zoals elk pensioenfonds moeten wij goede bestuurders hebben. Het geschiktheidsbeleid omschrijft wat wij van onze bestuurders verwachten.

Een deel van de eisen aan bestuurders ligt vast in de wet- en regelgeving. Bij het uitvoeren van pensioen komt een hoop kijken.

Daarom vinden wij het belangrijk dat deelnemers met interesse voor het pensioenfonds een tijdje mee lopen om te kijken wat het werk voor het fonds inhoudt. Voor je echt in het bestuur of het verantwoordingsorgaan gaat moet je de basiscursus volgen.

In deze cursus wordt het volgende besproken:

•             het besturen van een organisatie;

•             relevante wet- en regelgeving;

•             pensioenregelingen en pensioensoorten;

•             financieel-technische en actuariële aspecten;

•             administratieve organisatie en interne controle;

•             communicatie;

•             uitbesteding.

 

Dit is een pittige cursus. Maar noodzakelijk om goed aan het bestuur van het pensioenfonds te kunnen deelnemen. Dit vindt de Nederlandse Bank (DNB) ook en zij kunnen en mogen  hierover vragen stellen. Zij bepalen ook of iemand wel of niet mag deelnemen aan het bestuur van het pensioenfonds.

Ook tijdens de bestuursperiode wordt er van bestuursleden verwacht dat ze hun kennis op peil houden en cursussen blijven volgen.

De basiscursus is niet alleen voor het bestuur maar ook voor diegenen die het pensioenfonds intern controleren. Het bestuur wordt intern gecontroleerd door het verantwoordingsorgaan. De naam zegt het al, het bestuur moet verantwoording afleggen voor de beslissingen die genomen worden en dus kunnen uitleggen waarom bepaalde besluiten zijn genomen en dat kan van alles zijn. Waar beleggen we, waar voeren we het uit, waar moet de instantie waar we beleggen aan voldoen, is iemand professioneel etc.

Dit alles leggen we vast in ons geschiktheidsbeleid zodat iedereen bewust is van wat er van bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan verwacht wordt.