News release

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor ons pensioen(fonds)?

24 July 2020

Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel.
Bekend is al dat de AOW-leeftijd sinds 2019 minder snel stijgt dan eerder afgesproken. Dit betekent voor sommige deelnemers van ons pensioenfonds dat ze eerder hun AOW krijgen – of hebben gekregen – dan gedacht. 

Dit jaar is het akkoord verder uitgewerkt. Dit zijn de twee belangrijkste wijzigingen:

  • Nu bouwt iedereen met een gelijk salaris jaarlijks evenveel pensioen op. Straks wordt dat anders. In de nieuwe situatie leggen alle deelnemers premie in op basis van een premiepercentage dat voor alle leeftijden nog steeds gelijk is, maar de hoeveelheid pensioen die daarmee opgebouwd wordt is afhankelijk van de behaalde rendementen en de tijd.
  • We gaan naar nieuwe afspraken waarbij pensioenfondsen geen extra geldbuffers meer hoeven aan te houden. Het collectieve pensioenvermogen en het behaalde rendement hierop wordt ieder jaar toegerekend aan de individuele deelnemers en gepensioneerden. Bij goede rendementen kunnen we de pensioenen sneller verhogen, maar als het tegenzit moeten pensioenen ook sneller verlaagd worden. Een deelnemer kan straks meer of minder pensioen krijgen dan volgens de huidige afspraken.

De overgang naar een systeem van leeftijdsonafhankelijke premies kan voor bepaalde groepen deelnemers nadelig uitpakken. Kabinet en sociale partners (op landelijk niveau) hebben afgesproken dat die deelnemers hiervoor op passende manier gecompenseerd moeten worden maar dit moet nog worden uitgewerkt.
Ook is nog niet duidelijk welke gevolgen het pensioenakkoord heeft voor uw pensioenregeling. Het doel is om de nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 in te laten gaan, maar het duurt nog veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. De overgangsperiode loopt namelijk tot 2026.